Конок лекциясы

2024-жылдын 5 мартында Ж.Баласагын атындагы КУУнун филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасынын доценти Жаманкулова Айгул Төлөгөновна Экономика жана финансы институтунун студенттик конференциясына катышып, «Дүйнөлүк тилдер жана эне тил» аталышындагы конок лекциясын окуду.

Далее...