Сыйлык

Жашоо – тынбаган кыймыл, өсүү, өзгөрүү жана өнүгүп туруу эмеспи. Бирок, баардык эле адамдар эл-жерине кызмат кылууда улам өсүүнү, дайыма өнүгүүнү, жарыгын берген жаңыланууну талбастан көздөп жүрүп отурбайт. Иштеген жылдарын санабай, кылган кызматын жар салбай, жаманынан чарчадым дебеген, жакшысынын баркына жеткен, кийинки муунду тарбиялоону уланта берген адамдарыбыз саналуу. Ошондой мекенчилдерибиздин бири – нечен жылдан бери…

Далее...

Ярмарка университетов

14 апреля 2018 года в стенах Кыргызского государственного университета строительства и архитектуры прошла 4-ая ярмарка университетов Кыргызстана, в которой приняли участие 25 ведущих  ВУЗов Кыргызстана и образовательных центров. Организаторами данного мероприятия является бишкекский хаб GLOBAL SHAPERS COMMANITY — самая большая сеть молодых профессионалов, которая объединяет 5500 шейперов из 454 хабов по всему миру.     …

Далее...